بازگشت مجتمع اسیدسیتریک کرمانشاه به چرخه تولید با اجرای سند تحول شستا

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی(piic) از شرکت‌های تابعه شستا توانست پروژه راه‌اندازی مجدد مجتمع تولیدی اسیدسیتریک کرمانشاه را عملیاتی کند تا این مجموعه بتواند بزودی وارد چرخه تولید شود.

با راه‌اندازی مجدد اسیدسیتریک کرمانشاه پس از بیش از یک دهه توقف، این مجموعه به یکی از مهم‌ترین شرکت‌های صنعتی ایران تبدیل خواهد شد و به چرخه اشتغال منطقه، اقتصاد و ارزآوری کشور کمک‌ خواهد کرد.

براساس سند تحول شستا، در سال جاری ۸۴ پروژه به شرح ۳۶ پروژه جدید، ۱۸ پروژه نوسازی و ۳۰ پروژه توسعه‌ای در شرکت‌های وابسته آن برنامه‌ریزی شده است. این ۸۴ پروژه نزدیک به ۱۰۵ همت جریان سرمایه‌گذاری را به خود اختصاص داده است. شرکت سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی در این دوره ۱۸ پروژه خاتمه یافته داشته که به بهره‌برداری رسیده است

keyboard_arrow_up