برگزاری دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی در پتروشیمی شیمی‌بافت

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

با حضور ارزیابان جایزه تعالی صنعت پتروشیمی، فرآیندهای اجرایی پتروشیمی شیمی‌بافت طی سه روز از نزدیک مورد پایش و ارزیابی دقیق قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، در راستای ارزیابی عملکرد شرکت‌های حاضر در دهمین دوره جایزه تعالی صنعت پتروشیمی که با شعار «رشد تولید با رویکرد تقویت زنجیره تامین» برگزار شد، ارزیابان ضمن بازدید از واحدهای مختلف پتروشیمی شیمی‌بافت به بررسی جاری‌سازی رویکردها، بازبینی نقاط قوت و قابل بهبود این شرکت مطابق با مدل EFQM-2020 بنیاد مدیریت کیفیت اروپا پرداختند.

این دوره ارزیابی که در بازه زمانی یکم تا سوم بهمن ماه انجام شد؛ ارزیابان دبیرخانه جایزه تعالی صنعت پتروشیمی طی برگزاری جلسات مشترک با کارگروه‌های مختلف از جمله استراتژی، رهبری و فرهنگ سازمانی، کارکنان، مدیریت پروژه، مالی و سهامداران، HSE، مدیریت زنجیره ارزش و … اظهارنامه تعالی این شرکت را مورد بررسی و تحلیل قرار داده و در پایان طی نشستی با مدیران، روسا و دبیران کارگروه‌ها گزارش خود را ارائه کردند.

گفتنی است جایزه تعالی صنعت پتروشیمی از سال ۱۳۸۹ به همت شرکت ملی صنایع پتروشیمی و به منظور توسعه و ارتقاء سطح کیفیت مدیریت در صنعت پتروشیمی آغاز شده و پتروشیمی شیمی‌بافت برای اولین بار در این دوره حضور یافته است.

keyboard_arrow_up