سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی منصوب شد

wysiwygدسته‌بندی: اخبار

امین رستمی‌معتمد به عنوان سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی شرکت سرمایه‌گذاری صنایع پتروشیمی، با حکم حجت‌الله برامکی‌یزدی مدیرعامل PIIC، امین رستمی‌معتمد به عنوان سرپرست مدیریت حسابرسی داخلی این شرکت، منصوب شد.

در این مراسم از اقدامات و فعالیت‌های رمضان خلج در دوران تصدی مدیریت حسابرسی داخلی تقدیر بعمل آمد.

keyboard_arrow_up