ماموریت ما

ما که هستیم؟

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی ٨ خرداد ١٣٧۴ در بورس اوراق بهادار پذیرفته شد و به‌عنوان یکی از بزرگترین هلدینگ‌ها شروع به فعالیت کرده و اکنون با گذشت بیش از 30 سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود و برنامه‌ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ‌ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه‌گذاری است.

سهامدار عمده این هلدینگ، شرکت سرمایه‌گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) که متعلق به شرکت سرمایه‌گذاری تأمین اجتماعی (شستا) است که با هدف استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و دانش فنی درصدد توسعه کمی و کیفی فعالیت‌های شرکت می‌باشد.

سرمایه ما لبخند رضایت چهل و یک میلیون نفر از اقشار زحمتکش، شریف و سرمایه‌های انسانی با تجربه کشور است که امانتداری و حافظ منافع آنان رسالتمان می‌باشد.

چه می کنیم؟

ارتقای ارزش سرمایه شرکت
دسترسی به سهم بیشتر در صنایع پایین دستی پتروشیمی
دستیابی به بالاترین سطح سودآوری
توسعه کیفی منابع انسانی با فرهنگ سازی، ایجاد انگیزش و آموزش مستمر و اثر بخش در راستای افزایش بهره وری
رضایتمندی سهامداران و سایر ذینفعان
برخورداری از کارکنان و مدیران کارآمد
جذب منابع مالی
افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌ها

به کجا میرویم؟

استقرار روش راهبری کنترل استراتژیک
تقویت ویژگی های مادری
تاکید بر رویکردهای نوین مدیریتی و سیستم جامع اطلاعات
ارتقای هم افزایی بین شرکتهای تابعه
تاکید بر بهبود ارزیابی عملکرد و ارتقای سطح بهره وری منابع
تمرکز بر صنایع پایین دستی پتروشیمی
ورودبه بازارهای خارجی و تقویت مشارکتی با سرمایه‌گذاران توانمند
تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و صرفه مقیاس
توسعه سرمایه گذاری در حوزه های پربازده
بهینه سازی سیستم منابع انسانی
تقویت خلاقیت، کارآفرینی و کار تیمی

ارزش ها

کرامت انسانی و حفظ منزلت ذینفعان
حفظ شئونات اسلامی و ایرانی
نظم و انضباط و قانون مداری
شایسته سالاری و عدالت محوری
صداقت، امانتداری و تعهد کاری
مشارکت، حس همکاری و همدلی
نقد پذیری و شفافیت
خلاقیت و نوآوری

keyboard_arrow_up