ماموریت ما

ما که هستیم؟

شرکت سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی یک هلدینگ تخصصی چند رشته‌ای است که با استفاده از توان مدیریتی و با هدف مشارکت مردم در امر سرمایه گذاری در سال ۱۳۷۰ تشکیل گردید.

سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی در سال ۱۳۷۳ به عنوان نخستین شرکت خصوصی سرمایه گذاری صنایع پتروشیمی و یکی از بزرگترین هلدینگ ها شروع به فعالیت نموده و اکنون با گذشت ۲۸ سال از زمان شروع فعالیت توانسته با به‌کارگیری نیروهای متخصص و امکانات موجود برنامه ریزی‌های کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت به یکی از بزرگترین هلدینگ ها تبدیل شود. فعالیت این شرکت مشتمل بر ۳ بخش تولیدی، خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری است.

دو سهامدار عمده این شرکت، شرکت سرمایه گذاری تأمین اجتماعی (شستا) و شرکت سرمایه گذاری نفت و گاز و پتروشیمی تأمین (تاپیکو) می‌باشند که با هدف استفاده از توان بالقوه بخش خصوصی و دانش فنی درصدد توسعه کمی و کیفی فعالیتهای شرکت است.

سرمایه ما لبخند رضایت چهل و یک میلیون نفر از اقشار زحمتکش، شریف و سرمایه های انسانی با تجربه کشور است که امانتداری و حافظ منافع آنان رسالتمان است.

چه می کنیم؟

ارتقای ارزش سرمایه شرکت
دسترسی به سهم بیشتر در صنایع پایین دستی پتروشیمی
دستیابی به بالاترین سطح سودآوری
توسعه کیفی منابع انسانی با فرهنگ سازی، ایجاد انگیزش و آموزش مستمر و اثر بخش در راستای افزایش بهره وری
رضایتمندی سهامداران و سایر ذینفعان
برخورداری از کارکنان و مدیران کارآمد
جذب منابع مالی
افزایش بازدهی سرمایه گذاری‌ها

به کجا میرویم؟

استقرار روش راهبری کنترل استراتژیک
تقویت ویژگی های مادری
تاکید بر رویکردهای نوین مدیریتی و سیستم جامع اطلاعات
ارتقای هم افزایی بین شرکتهای تابعه
تاکید بر بهبود ارزیابی عملکرد و ارتقای سطح بهره وری منابع
تمرکز بر صنایع پایین دستی پتروشیمی
ورودبه بازارهای خارجی و تقویت مشارکتی با سرمایه‌گذاران توانمند
تاکید بر تکمیل زنجیره ارزش و صرفه مقیاس
توسعه سرمایه گذاری در حوزه های پربازده
بهینه سازی سیستم منابع انسانی
تقویت خلاقیت، کارآفرینی و کار تیمی

ارزش ها

کرامت انسانی و حفظ منزلت ذینفعان
حفظ شئونات اسلامی و ایرانی
نظم و انضباط و قانون مداری
شایسته سالاری و عدالت محوری
صداقت، امانتداری و تعهد کاری
مشارکت، حس همکاری و همدلی
نقد پذیری و شفافیت
خلاقیت و نوآوری